Polityka prywatności

Szanujemy prawo do prywatności wszystkich osób odwiedzających serwis www.DecoMorreno.pl  (zwany dalej Stroną). Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, zakres i warunki przetwarzania informacji o użytkownikach strony.

Strona jest prowadzona przez "MGD"-GMW Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Wadowicach przy ul. Legionów 37, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059622, zwanym dalej MGD działającą na  zlecenie Spółki Maspex Wadowice Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, ul. Chopina 39.

Przystępując do korzystania ze Strony, jej użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”)  akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń warunki Polityki Prywatności.

Korzystając ze Strony, Użytkownik pozostaje anonimowy tak długo, jak długo sobie życzy. MGD dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W celu uzyskania pełnego dostępu do niektórych aktywności oferowanych przez MGD na Stronie, Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz. W przypadku osób niepełnoletnich, formularz jest wypełniany przez rodzica lub opiekuna dziecka. Wypełnienie formularza zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikatach na Stronie umożliwi Użytkownikowi:

Skorzystanie z zakładki Kontakt

Nawiązanie kontaktu z przedstawicielem handlowym

Skorzystanie z sekcji oferty pracy – aplikowanie na stanowisko

W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza, o którym mowa w pkt. 4, dane te mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt. 4 oraz do wysyłania newsletterów MGD na podany przez Użytkownika adres e-mail, również związanych z celami określonymi w pkt. 4

Wypełniając formularz, o którym mowa w pkt. 4, Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych przez MGD w celach określonych w pkt. 4, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W celu zapewnienia usunięcia lub modyfikacji swoich danych Użytkownik powinien przestrzegać instrukcji określonych w komunikatach zawartych na Stronie. Jeżeli jednak Użytkownik Strony nie może ukończyć procesu wskazanego w komunikatach, wówczas powinien zwrócić się mailowo do administratora strony na adres:  kontakt@decomorreno.pl

Niniejszy dokument odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez MGD w ramach Strony. Wyrażenie przez Użytkownika chęci usunięcia lub modyfikacji jego danych przez MGD, o których mowa w pkt. 7, dotyczy wyłącznie Strony, a MGD nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych udostępnionych przez Użytkownika Strona poza Stroną.

Na Stronie nie jest wykorzystywana technika „cookies”.

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Strony oraz do administracji serwerem MGD.

Informacje zawarte na Stronie mogą być modyfikowane bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez wcześniejszego informowania Użytkownika.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności wyślij e-maila na adres: kontakt@decomorreno.pl aby skontaktować się z Administratorem Strony.